Ứng dụng AI vào marketing: Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp