VỀ CHÚNG TÔI

Phát triển từ nhóm cung cấp dịch vụ phần mềm và mạng Internet hoạt động từ năm 1998 và nằm trong Top 15 đơn vị dự thi TTVN năm 2002, Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại điện tử (E-commerce Promotion Company – ECP) chính thức được thành lập vào tháng Tư năm 2002 với mục tiêu nghiên cứu, phát triển và cung cấp các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử ở Việt Nam.

Gần 20 năm song hành cùng sự phát triển của internet Việt Nam, ECP luôn đón đầu công nghệ để đưa ra các giải pháp ứng dụng internet vào các hoạt động quản lý, kinh doanh cho các Bộ ban ngành, Doanh nghiệp trong nước cũng như các chương trình Hợp tác quốc tế.

Xem chi tiết

Khách hàng tiêu biểu