Tổng hợp các điểm nhấn trong hoạt động digital toàn cầu nửa đầu năm 2021