Reels của Facebook – “Cuộc đua” video ngắn đã có thêm đối thủ