Truyền Online

Chúng tôi có công nghệ truyền online, và chúng tôi biết cách khơi gợi thông tin

Thông

Bạn sở hữu thông tin, nhưng bạn không biết cách lan truyền và tiếp cận khách hàng

Truyền thông Online

Chúng tôi và Bạn phối hợp cùng nhau để vận hành chiến dịch Truyền thông Online tổng thể hiệu quả

8 Đội nhóm

Nội dung (Content) là Vua và Công nghệ (Technology) là Hoàng hậu. Xoay quanh những nội dung vừa có khả năng thu hút người đọc vừa đảm bảo chuẩn SEO, các công cụ và công nghệ hỗ trợ truyền thông như Đồ họa, Video, Google Remarketing và Adwords, Facebook, Email marketing và SEO tổng thể sẽ giúp cho việc tiếp cận khách hàng được tiến hành đầy đủ, liên tục và hiệu quả.

Các dự án của chúng tôi

Xem toàn bộ các dự án

Cẩm nang công nghệ

Tất cả mọi thứ bạn cần biết về Thuật toán xếp hạng phổ biến của TripAdvisor

Tất cả mọi thứ bạn cần biết về Thuật toán xếp hạng phổ biến của TripAdvisor

Đăng ngày 24/07/2017

Tìm hiểu tất cả các vấn đề liên quan đến Thuật toán xếp hạng phổ biến của TripAdvisor (TripAdvisor Popularity Ranking Algorithm), bao gồm cách sử dụng các thuật toán này để xếp hạng các điểm cư trú, điểm tham quan, nhà hàng và cách thức phát triển các thuật toán này trong những năm