ECPVietnam tham dự buổi họp về đề án nâng cấp hệ thống thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Vừa qua vào ngày 17/11/2018 tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) số 6 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy Hà Nội đã diễn ra buổi họp quan trọng về đề án nâng cấp hệ thống thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đây là buổi họp do trung tâm thông tin của VCA tổ chức với mục đích góp ý, phê duyệt đề án nhằm nâng cấp tổng thể hệ thống thông tin điện tử của toàn hệ thống VCA. Tham dự buổi họp có Ban lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, giám đốc các trung tâm, đại diện các phòng ban và sự có mặt của đại diện công ty ECPVietnam – đơn vị xây dựng và thực hiện đề án.

ECPVietnam tham dự buổi họp về đề án nâng cấp hệ thống thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Ban lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong buổi họp

Buổi họp xoay quanh các vấn đề liên quan đến tình hình thực tế của hệ thống thông tin điện tử VCA. Giám đốc trung tâm thông tin của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Đại diện ECPVietnam Phó Giám Đốc – ông Lê Quang Thế đã thay mặt đơn vị xây dựng và thực hiện đề án trình bày sau đó đưa ra các giải pháp nâng cấp tổng thể hệ thống trang tin điện tử của VCA và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số liệu từ cấp cơ sở lên Trung ương.

Sau khi xem xét tình hình thực tế, những ý kiến, phương hướng và giải pháp đưa ra, Chủ tịch Hợp tác xã Việt Nam – Ông Nguyễn Ngọc Bảo đã đóng góp, tổng hợp ý kiến, chỉ đạo và phê duyệt để thực hiện đề án.

Dự án chính thức được phê duyệt và sẽ được bắt tay vào thực hiện từ tháng 12/2018.

Tin liên quan