ECPVietnam tham dự buổi họp về đề án nâng cấp hệ thống thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam