ECPVietnam chia sẻ về cơ hội hợp tác toàn diện Việt Hàn trong lĩnh vực ICT và trong kỷ nguyên 4.0