Danh bạ website

Dưới đây là Danh bạ website một số đơn vị trong và ngoài nước là đối tác, khách hàng của ECPVietnam.

Khối Đảng, Nhà nước

1. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh www.bqllang.gov.vn

Khối giáo dục

1. Đại học Y Thái Bình: www.tbmc.edu.vn

2. Tài nguyên giáo dục Mở Việt Nam: www.voer.edu.vn

3. Học viện xử lý tín hiệu số: www.dspa.edu.vn

4. Thư viện Mở: www.thuvienmo.edu.vn

 

Khối tuyển dụng, nhân sự

1. Tuyển dụng nhân sự cao cấp www.mdcvietnam.com

Tin liên quan