Bảng giá đăng bài viết PR trên báo webtretho.com

Bảng giá đăng bài viết PR trên báo webtretho.com

Sản phẩm Giá (VND) Mô tả
PR_HP Bài PR Cafe Webtretho trang chủ  8.500.000
(Bài)
+ Bài viết được đăng trong chuyên mục Cafe Webtretho.

+ Điểm tin 1 ngày trên trang tin tại vị trí 6 bài tài trợ

PR_Cat Bài PR Cafe Webtretho trang chuyên mục  6.500.000
(Bài)
+ Bài viết được đăng trong chuyên mục Cafe Webtretho.

+ Điểm tin 1 ngày trong 1 chuyên mục phù hợp tại vị trí 6 bài tài trợ.

PR_Native Bài PR Cafe Webtretho hiển thị tự nhiên  6.500.000
(Bài)
+ Bài viết được đăng trong chuyên mục Cafe Webtretho.

+ Điểm tin 1 ngày trên trang tin ở  cột “Yêu Thích” hoặc cột “Webtretho Chọn” trên Desktop View với 4 khung giờ để chọn (6, 10, 14, 18).

+ Bài điểm tin trên cột “Yêu thích” hoặc cột “Webtretho chọn” sẽ trôi xuống 1 vị trí sau 1h.

+ Điểm tin 1 ngày ở mục Đọc tiếp trong bài viết.

PR_Native_Prem Bài PR Cafe Webtretho hiển thị tự nhiên Premium  9.500.000
(Bài)
+ Bài viết được đăng trong chuyên mục Cafe Webtretho.

+ Điểm tin 1 ngày trên trang tin ở cột “Hot” trên trang tin ở Desktop View và Mobile View với 4 khung giờ để chọn (8, 12, 16, 20).

+ Bài điểm tin trên cột “Hot” sẽ trôi xuống 1 vị trí sau 1h.

+ Điểm tin 1 ngày ở mục Đọc tiếp trong bài viết.

PR_View Bài PR Cafe Webtretho hiển thị theo view  3.000
(View)
+ Bài viết được đăng trong chuyên mục Cafe Webtretho.

+ Điểm tin ở 1 hoặc nhiều vị trí sau để đạt view cam kết: cột “Hot”, “Chọn”, “Yêu Thích”, vị trí 6 bài PR ở trang tin hoặc trang chuyên mục, và mục Đọc tiếp trên Desktop và Mobile.

+ Mua ít nhất 4,000 view.

PR_FB Bài PR Cafe Webtretho hiển thị trên Fanpage  8.500.000
(Bài)
+ Bài viết được đăng trong chuyên mục Cafe Webtretho.

+ Bài viết được đăng thành status trên Fanpage thuộc Webtretho.

+ Thêm 50k reach thì khách phải trả thêm 2,500,000 VNĐ

Sticky Sticky – Topic  19.000.000
(Tuần)
+ Bài viết giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, thông báo khuyến mãi, được viết theo hướng tự nhiên.

+ Bài viết được gắn chú ý, và đính lên đầu 1 chuyên mục tùy chọn.

+ Bài viết được hiển thị ở mục “Liên quan” trên mobile view.

Subbox Subbox  20.000.000
(Tuần)
+ Box tài trợ của nhãn hàng để thành viên tham gia chương trình do nhãn tài trợ.

+ Đặt box tại chuyên mục Hội Bàn Tròn và 1 link dẫn tại 1 chuyên mục cấp 3 tùy chọn.

+ Được hiển thị tất cả banner trong subbox vào thời gian diễn ra chương trình.

FS1 Gói 3 cộng tác viên  5.000.000
(Tuần)
+ Mời & quản lý nhóm CTV tham gia trả lời chủ đề, lồng ghép các ý trong kịch bản seeding vào nội dung topic hoặc trả lời trong topic & sub-box.
FS2 Gói 5 cộng tác viên  8.000.000
(Tuần)
+ Mời & quản lý nhóm CTV tham gia trả lời chủ đề, lồng ghép các ý trong kịch bản seeding vào nội dung topic hoặc trả lời trong topic & sub-box.
FS3 Gói 10 cộng tác viên  13.000.000
(Tuần)
+ Mời & quản lý nhóm CTV tham gia trả lời chủ đề, lồng ghép các ý trong kịch bản seeding vào nội dung topic hoặc trả lời trong topic & sub-box.
Floating Floating Topic  19.000.000
(Bài)
+ Bài viết giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, thông báo khuyến mãi, được viết theo hướng tự nhiên.

+ Bài viết được hiển thị ở 1 chuyên mục tùy chọn, sau 2 tuần topic sẽ được khóa thảo luận.

+ Bài viết được hiển thị ở mục “Liên quan” trên mobile view.

FBE Facebook Event  7.000.000
(Tuần)
+ Facebook Event được dăng trên Fanpage Webtretho để thông báo và giúp người dùng tương tác cập nhật thông tin về sự kiện của nhãn hàng (Demo Link)

+ Event được hiển thị trên Fanpage webtretho và xuyên suốt diễn đàn Webtretho

FB Status Facebook hiển thị trên Fanpage  8.500.000
(Bài)
+ Đăng status giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, thông báo khuyến mãi trên các Fanpage thuộc Webtretho (Webtretho, Môi đỏ mi cong, Kinh Nghiệm Hay, Đọc báo giùm bạn, Nàng)

+ Thêm 50k reach thì khách phải trả thêm 2,500,000 VNĐ


Demo minh họa vị trí bài PR

PR_HP:

PR_Cat:

PR_Native:

PR_Native_Prem:

PR_View:

PR_FB:

Sticky: 

Subbox:

Tin liên quan