Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

http://www.bqllang.gov.vn, trang tin điện tử của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được triển khai xây dựng nhằm giới thiệu thông tin, hình ảnh về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và khu di tích Đá Chông, thông tin về các hoạt động đón tiếp các Đoàn vào Lăng viếng Bác, tuyên truyền các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa diễn ra trong khu vực.

Ngoài ra, Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đưa các văn bản pháp quy của Chính phủ và của Ban Quản lý Lăng ban hành, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phim, ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ…

Website: http://www.bqllang.gov.vn/

Tin liên quan