Website

Mạng Internet với phạm vi toàn cầu là môi trường giao dịch lý tưởng cho các doanh nghiệp. Thông qua website, doanh nghiệp có thể giới thiệu về mình, quảng cáo và bán các sản phẩm, dịch vụ, tạo ra môi trường để khách hàng nhận các thông tin, mua sản phẩm và nêu các ý kiến phản hồi. Website cũng đồng thời là môi trường để các đối tác tìm hiểu về doanh nghiệp, trao đổi thông tin, tìm cơ hội hợp tác kinh doanh

Với đội ngũ các kỹ thuật viên chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm, Công ty Xúc tiến thương mại điện tử (ECP) giúp các doanh nghiệp:

  • Đăng ký trên hệ thống tên miền Việt nam và Quốc tế tên chính thức của website công ty, ví dụ: www.tencongty.vn, .com.vn, .com, .net, .org, .info, …
  • Đưa ra cách thức trình bày và bố cục website Chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả.
  • Xử lý thông tin bằng các phần mềm chuyên nghiệp tạo ra cho website một môi trường với đầy đủ hình ảnh, âm thanh, các thông tin nổi bật nhằm thu hút tối đa sự chú ý của người xem.
  • Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của website cơ quan, doanh nghiệp.
  • Duy trì, cập nhật thông tin cho website cơ quan, doanh nghiệp theo yêu cầu