Server

S10: 144.000 đ/tháng

 • 1 Core
 • 10 Gb HDD
 • 512 Mb RAM
 • 1 IP
 • Unlimited Băng thông
 • Free Directadmin
 • 144.000đ x24 tháng
 • 180.000đ x12 tháng
 • 198.000đ x06 tháng
 • 216.000đ x03 tháng
S50: 388.000 đ/tháng
 • 1 Core + 1 Core free
 • 50 Gb HDD
 • 1 Gb RAM +0,5 GbFree
 • 1 IP
 • Unlimited Băng thông
 • Free Directadmin
 • 388.000đ x24 tháng
 • 485.000đ x12 tháng
 • 533.500đ x06 tháng
 • 582.000đ x03 tháng
S100: 559.200 đ
 • 2 Cores +1 Core free
 • 100 Gb HDD
 • 2 Gb RAM
 • 1 IP
 • Unlimited Băng thông
 • Free Directadmin
 • 559.200đ x24 tháng
 • 699.000đ x12 tháng
 • 768.900đ x06 tháng
 • 838.800đ x03 tháng
S150: 735.200 đ
 • 3 Cores +1 Core free
 • 150 Gb HDD
 • 3 Gb RAM
 • 1 IP
 • Unlimited Băng thông
 • Free Directadmin
 • 735.200đ x24 tháng
 • 919.000đ x12 tháng
 • 1.010.900đ x06 tháng
 • 1.102.800đ x03 tháng