Email theo tên miền

Đối với dịch vụ Email chuyên nghiệp Quý khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 dịch vụ sau

Email theo tên miền trên nền tảng Gmail

 • Số lượng Email: Tùy chọn
 • Chi phí mỗi email: 3 usd / 1 tài khoản/ tháng (hoặc 30usd / 1 tài khoản / năm)
 • Dung lượng 1 tài khoản: 15Gb

Dịch vụ Email Server

E10: 140.000 đ/tháng

 • 10 Email Account
 • 2 GB/email Dung lượng
 • Webmail/POP/IMAP
 • Anti Spam, Anti Virus, firewall
 • Email Admin Control Panel

E20: 210.000 đ/tháng

 • 20 Email Account
 • 2 GB/email Dung lượng
 • Webmail/POP/IMAP
 • Anti Spam, Anti Virus, Firewall
 • Email Admin Control Panel
E50: 350.000 đ/tháng
 • 50 Email Account
 • 2 GB/email Dung lượng
 • Webmail/POP/IMAP
 • Anti Spam, Anti Virus, Firewall
 • Email Admin Control Panel

E100: 520.000 đ/tháng

 • 100 Email Account
 • 2 GB/email Dung lượng
 • Webmail/POP/IMAP
 • Anti Spam, Anti Virus, Firewall
 • Email Admin Control Panel
E500: 860.000 đ/tháng
 • 500 Email Account
 • 2 GB/email Dung lượng
 • Webmail/POP/IMAP
 • Anti Spam, Anti Virus, Firewall
 • Email Admin Control Panel

E01: 50.000 đ/tháng

 • 1 Email Account
 • 5 GB/email Dung lượng
 • Webmail/POP/IMAP
 • Anti Spam, Anti Virus, Firewall
 • Email Admin Control Panel