Dược Hà Tây

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây là đơn vị có quy mô sản xuất và kinh doanh lớn. Được thành lập từ năm 1965 và chuyển đổi thành Công ty cổ phần năm 2001, Hataphar đã và đang trên con đường phát triển vững mạnh với cả hai lĩnh vực nghiên cứu sản xuất và kinh doanh dược phẩm.

ECPVietnam hân hạnh đồng hành hỗ trợ Hataphar thiết kế và xây dựng mới website, tư vấn và triển khai các chiến dịch online marketing tổng thể.