Đội nội dung

Trong truyền thông, truyền là hoàng hậu, còn thông là vua. Nội dung là Vua.

ECPVietnam nắm giữ công nghệ truyền, Khách hàng nắm giữ nội dung.

ECPVietnam biết cách khơi gợi và lấy ra những nội dung thông tin tốt từ phía khách hàng. Khách hàng thường sở hữu nhiều thông tin có giá trị, nhưng lại không biết cách thể hiện và khai thác nó.

Đội nội dung của ECPVietnam sẽ giúp khách hàng nêu ra nội dung, phân tích, viết dàn ý, dàn bài, chốt bộ từ khóa, rồi thể hiện các nội dung này theo các nhóm chủ đề khác nhau, bao gồm Giới thiệu, chia sẻ, hỏi đáp và trải nghiệm