Bảng giá Hosting máy chủ

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ LƯU TRỮ WEBSITE (HOSTING)

(Trên máy chủ Server Linux/Windows hàng năm)

GÓI DỊCH VỤ/

THÔNG SỐ

ECP PERSONAL ECP BASIC ECP PREMIUM ECP ADVANCED
Linux Windows Linux Windows Linux Windows Linux Windows
Dung lượng 300MB 300MB 1100MB 1100MB 2200MB 2200MB 4GB 4GB
Băng thông 10 GB 10 GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Số lượng account email theo tên miền

Web/POP3 /IMAP

10 10 20 20 50 50 100 100
Sub – domains/FTP Account 1 1 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
CSDL MySQL/SQL Server 1 1 3 3 10 10 20 20
Website 1 1 1 1 3 3 5 5
Đơn giá (/1 tháng) 30.000đ 35.000đ 90.000đ 95.000đ 160.000đ 170.000đ 250.000đ 260.000đ

 

 

THÔNG SỐ CHUNG
1 Servier Linux: DirectAdmin/WHM 11, PHPMyAdmin, PHP5, MySQL

Server Windows: Cpanel, Plesk Panel, Web Admin, ASP.NET ( 3.x)/ ASP 3.0, MS Access, MS SQL Server

2 POP3/ IMAP/ SMTP, Hệ thống lọc thư rác, Chuyển tiếp email
3 Quản lý tập tin, Webmail, Trả lời thư tự động, Sao lưu/ Phục hồi, Chống virus. Hỗ trợ kỹ thuật 24/

( Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%)