Bảng giá đăng bài viết PR trên báo VnExpress

Bảng giá đăng bài viết PR trên báo VnExpress

Ghi chú
Thời gian áp dụng từ 1/3/2016
Báo giá trên được tính cho blog thời gian hiển thị 1 tiếng tại vị trí cam kết
Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT
Thanh toán : 100% trước khi đăng tin
(*) bài đăng mục đánh giá : không nhận đăng bài do KH gửi, bài do BBT viết khách quan sau khi thử và đánh giá sản phẩm.
(*) tin video: độ dài video tối đa 5 phút.

 • Tin giới hạn không quá 01 trang A4, font TimeNewsRoman 12, 1,5 lines. Thương hiệu được nhắc đến từ 1-2 lần trong bài
 • Tin có thể kèm theo tối đa 2 ảnh minh họa:
 • Ảnh 1 : đưa ra tiêu đề theo 2 kích thước 250×195 (dưới 20 Kb) và 130×100 pixel (ảnh ngang – dưới 6Kb)
  hoặc 80×100 pixel ( ảnh đứng – dưới 6Kb)
 • Ảnh 2 : hình minh họa trong bài, kích thước 350×250 pixels, dưới 20Kb
 • Tiêu đề (Tít) của bài không quá 11 chữ
 • Dưới cuối bài phải có nguồn của bài viết
 • VnExpress có quyền biên tập tít, lead, ảnh và một số nội dung không phù hợp trước khi đăng mà không phải chuyển lại cho KH.
 • VnExpress có quyền từ chối đăng tin trong trường hợp tin có nội dung không phù hợp hoặc không đáp ứng đủ các yêu cầu BBT
 • Nội dung tin bài sẽ được đăng tải trong vòng 02 ngày làm việc tính từ lúc nhận đầy đủ thông tin từ phía KH và sau khi Khách hàng thanh toán đầy đủ chi phí đăng tin

MINH HỌA CÁC VỊ TRÍ

Trang chủ:

Trang số hóa:

Trang chuyên mục: